Menú Principal

Géneros

Resulta que el món, tot I les seves imperfeccions, es un lloc molt millor como la ens pensem. Sin embargo, si nos pasamos la vida preocupats por tot en lloc de fer-nos una imatge del món basados en fet, puede perder la capacitat centrar-nos en los problemas que realmente ens en peligro. Aquest és un llibre urgente me esencial que canviarà la teva manera de ver el món.