Menú Principal

Géneros

La idea de un aquest llibre va sorgir de un editor en bélgica va ver la necessitat d’explicar el caso català de Europa. Durante el seves llargues a discutir con el político, periodista Olivier Mouton, Carles Puigdemont, explica el ciutadà europeu ellos motivacions dels catalans. Aquest conce de la crisi catalán invita a els ciutadans europeus de ver la face cachée d un fet històric importantíssim.